Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

Kierownika Wydziału Aktuarialnego
w Departamencie Projektów Systemu Finansowego

Główne zadania:

 • planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy pracowników Wydziału Aktuarialnego
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Wydziału Aktuarialnego
 • praca nad opracowaniem optymalnego modelu regulacji restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce, z uwzględnieniem prac nad projektem Dyrektywy IRRD
 • praca nad tworzeniem i rozwijaniem metodyk analiz i oceny sytuacji sektora ubezpieczeń oraz poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • praca nad tworzeniem narzędzi służących do bieżącego monitorowania ryzyk w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • udział w pracach europejskich grup roboczych

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku matematyka, statystyka, ekonometria, finanse, ekonomia, fizyka
 • licencja aktuarialna
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze aktuariatu w  zakładach ubezpieczeń
 • doświadczenie w zakresie kierowania pracą zespołu
 • rozumienie funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego i jego uwarunkowań makroekonomicznych
 • znajomość podstawowych krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących sektora ubezpieczeniowego (ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Solvency II, nowa dyrektywa IRRD)
 • umiejętność konstruowania modeli aktuarialnych
 • zdolność analitycznego i logicznego myślenia, poprawnego wnioskowania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność formułowania syntetycznych opinii w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • unikalną możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia), prywatną  opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity
 • dogodną lokalizację biura w centrum miasta

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 października 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).