Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

Eksperta w Wydziale Aktuarialnym
w Departamencie Projektów Systemu Finansowego

Główne zadania:

 • analiza modelu biznesowego poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • tworzenie narzędzi służących do bieżącego monitorowania ryzyk w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także projektowanie i przeprowadzanie badań w zakresie ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz metod jego ograniczania
 • udział w pracach analitycznych w zakresie zagrożeń mających kluczowe znaczenie dla stabilności sektora ubezpieczeń
 • udział w pracach analitycznych nad opracowaniem optymalnego modelu regulacji restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce, z uwzględnieniem prac nad projektem Dyrektywy IRRD
 • udział w pracach nad opracowywaniem i rozwijaniem metodyk analiz i oceny sytuacji sektora ubezpieczeń oraz poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • udział w pracach nad opracowaniem metodyk systemu wczesnego ostrzegania, analiz mających na celu identyfikację podmiotów zagrożonych upadłością, a także sporządzania list obserwacyjnych
 • analiza wpływu zmian w krajowych i unijnych regulacjach prawnych oraz oczekiwaniach nadzorczych dotyczących sektora ubezpieczeniowego na wyniki finansowe i profil ryzyka zakładów ubezpieczeń

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku finanse, ekonomia, ekonometria, statystyka, matematyka, fizyka
 • licencja aktuarialna lub zaliczenia częściowe egzaminów aktuarialnych
 • doświadczenie zawodowe w obszarze aktuariatu finansowego w  zakładach ubezpieczeń lub doradztwie
 • rozumienie funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego i jego uwarunkowań makroekonomicznych
 • znajomość podstawowych krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących sektora ubezpieczeniowego (ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Solvency II, nowa dyrektywa IRRD)
 • umiejętność konstruowania modeli aktuarialnych w obszarze ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wyznaczania SCR i kapitałów własnych zakładu ubezpieczeń
 • zdolność analitycznego i logicznego myślenia, poprawnego wnioskowania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność formułowania syntetycznych opinii w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • unikalną możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia), prywatną  opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity
 • dogodną lokalizację biura w centrum miasta

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 stycznia 2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).