Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

kierowcy-pracownika administracyjnego w Departamencie Administracji i Zamówień

Główne zadania:

 • realizacja zadań przewozowych samochodem służbowym
 • dbałość o samochody służbowe (8) tj. rozliczanie przeglądów i napraw, wykonywanie badań technicznych
 • tankowanie i utrzymywanie czystości w samochodach służbowych (5)
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem samochodów służbowych
 • prowadzenie spraw zw. z naprawami powypadkowymi: zgłaszanie szkód, zlecanie/rozliczanie naprawy w ASO
 • realizacja drobnych zakupów
 • wprowadzanie dokumentów do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • wykonywanie prac administracyjnych, w tym udział w pracach związanych z przemieszczaniem mebli biurowych/wyposażenia.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie, preferowane techniczne (technikum samochodowe)
 • trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu samochodów służbowych
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w eksploatacji i realizacji napraw samochodów przeprowadzanych przez ASO
 • znajomość pakietu MS Office
 • niekaralność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odpowiedzialność

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV: rekrutacja@bfg.pl do 30 listopada 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.