W styczniu 2023 r. UKNF rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI – INWESTUJ ŚWIADOMIE!”.

Jej zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o funkcjonowaniu rynku finansowego oraz zwiększenie świadomości ryzyka wiążącego się z inwestowaniem.

Na potrzeby kampanii powstała strona internetowa: https://inwestujswiadomie.com.pl

Działania w ramach kampanii mają na celu m.in. uświadomienie inwestorom, że każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko, i że jest ono tym większe, im inwestycja wydaje się atrakcyjniejsza. Kampania ma zachęcać osoby zamierzające zainwestować środki do dywersyfikacji ryzyka, a także przekonać je do weryfikacji wszystkich informacji na temat potencjalnych inwestycji, dokładnego zapoznania się z nimi i sprawdzania wiarygodności źródeł tych informacji.