Znajdują się Państwo na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W celu ułatwienia korzystania z informacji publicznej zawartej na stronie Biuletynu, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Nawigację po stronach podmiotowych BIP BFG umożliwia menu przedmiotowe umieszczone na lewym marginesie strony. Pozwala ono na dotarcie zainteresowanym do znajdujących się tam sekcji tematycznych.

Powrót do strony głównej BIP BFG umożliwia wybranie zamieszczonego w górnej części menu nawigacyjnego przycisku Strona główna. Po prawej stronie w górnym rogu znajduje się przycisk umożliwiający przejście na stronę główną BIP, redagowaną przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Natomiast wybór logo Funduszu, umieszczonego w lewym górnym oraz lewym dolnym rogu ekranu, spowoduje przejście na główną stronę internetową Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (www.bfg.pl).

Na stronach BIP BFG w górnej części ekranu dostępna jest również wyszukiwarka, ułatwiająca poruszanie się po serwisie.

Dokumenty do pobrania ze strony Biuletynu są załączone w postaci plików o rozszerzeniu <.doc> lub <.pdf>. W celu odczytania dokumentów <.doc> potrzebny jest standardowy edytor tekstów, zainstalowany w większości typów komputerów. W przypadku dokumentów <.pdf> wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, który jest  aplikacją dostępną bezpłatnie w sieci Internet pod adresem: www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

W celu wydrukowania artykułu znajdującego się na stronie Biuletynu należy wybrać przycisk „Drukuj”  umieszczony  na górnym pasku narzędziowym przeglądarki internetowej lub nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać z podręcznego menu polecenie „Drukuj”.

Podstawowe skróty stosowane w Biuletynie Informacji Publicznej BFG:

  • BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
  • BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • Dz. U. – Dziennik Ustaw RP

W przypadku problemów z korzystaniem z Biuletynu prosimy o kontakt pod adresem bip@bfg.pl