Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

inspektora
w Wydziale ds. Regulacji i Wspomagania
Planowania Przymusowej Restrukturyzacji
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

Jeżeli:

 • ciekawią Cię wydarzenia w sektorze bankowym, tematy z zakresu funkcjonowania rynku finansowego i zarządzania kryzysowego w systemie finansowym oraz funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego (KNF, NBP, MF, BFG)
 • dobrze orientujesz się w świecie pojęć ekonomicznych i rachunkowych
 • masz ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu finansów, bankowości, ekonomii
 • sprawnie posługujesz się językiem angielskim
 • dobrze znasz pakiet MS Office, w szczególności Excel
 • jesteś osobą samodzielną, dokładną i komunikatywną, masz łatwość nawiązywania współpracy z innymi członkami zespołu
 • szukasz dobrej atmosfery pracy i miejsca, gdzie zostaniesz wprowadzony w nowe zadania w przyjazny sposób

Interesują Cię zadania polegające na:

 • analizie ilościowej i jakościowej instytucji finansowych
 • monitorowaniu zagranicznych rozwiązań i doświadczeń dotyczących zarządzania kryzysowego oraz planowania przymusowej restrukturyzacji, a następnie przygotowywaniu raportów w tym zakresie
 • uczestniczeniu w międzynarodowych grupach roboczych z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji
 • zarządzaniu sprawozdawczością banków na potrzeby opracowania, przeglądu lub aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji
 • analizowaniu i opiniowaniu krajowych i europejskich projektów aktów prawnych dotyczących reguł funkcjonowania systemu finansowego, w szczególności z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji

To zapraszamy do naszego zespołu i oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przygotowywania planów przymusowej restrukturyzacji
 • unikalną szansę nabycia nowych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity
 • dogodną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie metra w centrum Warszawy

Czekamy na Twoje CV:
rekrutacja@bfg.pl do 30 listopada 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).