Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada  za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Inspektora w Wydziale ds. Regulacji i Wspomagania Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

 Jeżeli:

 • ciekawią Cię wydarzenia w sektorze bankowym, tematy z zakresu funkcjonowania rynku finansowego i zarządzania kryzysowego w systemie finansowym oraz funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego (KNF, NBP, MF, BFG)
 • dobrze orientujesz się w świecie pojęć ekonomicznych i rachunkowych
 • masz ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu finansów, bankowości, ekonomii
 • sprawnie posługujesz się językiem angielskim
 • dobrze znasz pakiet MS Office, w szczególności Excel
 • jesteś osobą samodzielną, dokładną i komunikatywną, masz łatwość nawiązywania współpracy
 • szukasz dobrej atmosfery pracy i miejsca, gdzie zostaniesz wprowadzony w nowe zadania w przyjazny sposób

Interesują Cię zadania polegające na:

 • analizie ilościowej i jakościowej instytucji finansowych
 • monitorowaniu zagranicznych rozwiązań i doświadczeń dot. zarządzania kryzysowego i planowania przymusowej restrukturyzacji, a następnie przygotowywaniu raportów w tym zakresie
 • analizowaniu krajowych i europejskich projektów aktów prawnych dot. reguł funkcjonowania systemu finansowego, w szczególności z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji
 • uczestniczeniu w międzynarodowych grupach roboczych z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji

To zapraszamy do naszego zespołu i oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przygotowywania planów przymusowej restrukturyzacji
 • unikalną szansę nabycia nowych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity
 • dogodną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie metra w centrum Warszawy

Otwartych na  rozwój zapraszamy do przesyłania CV: rekrutacja@bfg.pl do 31 grudnia 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.