Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

 Inspektora
w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania

 Jeżeli:

 • masz wykształcenie wyższe lub jesteś na 4-5 roku studiów związanych z finansami, bankowością;
 • dobrze znasz pakiet MS Office – w szczególności Word, Excel, Outlook, PowerPoint;
 • ciekawią Cię bieżące wydarzenia w sektorze bankowym oraz tematy istotne dla działalności banków;
 • dobrze orientujesz się w świecie pojęć ekonomicznych i rachunkowych;
 • umiesz organizować, porządkować i ujednolicać dane pochodzące z różnych źródeł;
 • chętnie poszerzasz swoją wiedzę i szybko się uczysz;
 • jesteś osobą samodzielną, dokładną i komunikatywną, masz łatwość nawiązywania współpracy z innymi członkami zespołu.

Interesują Cię zadania:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej departamentu;
 • ewidencja korespondencji, w tym rejestracja w systemach elektronicznych oraz przygotowanie dokumentów do archiwizacji, czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów;
 • wstępna analiza informacji dotyczących sektora bankowego oraz poszczególnych banków na potrzeby kierownictwa departamentu oraz zatrudnionych w nim analityków – na podstawie źródeł takich jak korespondencja z KNF i banków, raporty i opracowania naukowe, publikacje agencji ratinowych, prasa;
 • prowadzenie rejestrów tematycznych pozyskiwanych informacji;
 • merytoryczny udział w pracach Wydziału Wczesnego Ostrzegania.

I oferta obejmująca:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej;
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity;
 • dogodną lokalizację biura w centrum miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 4 września 2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).