Komunikat nr 29 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 kwietnia 2016 r.

W popołudniowym komunikacie z dnia 22 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz”.

Z dniem wystąpienia przez Komisję Nadzoru Finansowego do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz”, nastąpi spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.) wobec Kasy, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpocznie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom.

Komunikat KNF

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się na podstronie Zasady gwarantowania depozytów (do 9.10.2016 r.).

Kontakt: Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42.