Model Identyfikacji Funkcji Krytycznych powstał w związku z potrzebą ujednolicenia oraz doprecyzowania metodologii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określania w planach przymusowej restrukturyzacji funkcji krytycznych realizowanych przez banki z siedzibą na terytorium RP.

Model ma ułatwiać Funduszowi określanie funkcji krytycznych w bankach krajowych.

Załączony poniżej plik stanowi wyciąg z Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych.