Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

Eksperta w Biurze Zarządu
(umowa na zastępstwo)

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • organizowanie posiedzeń Rady/Zarządu Funduszu,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady/Zarządu Funduszu,
 • protokołowanie przebiegu posiedzeń Rady/Zarządu Funduszu,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady/Zarządu Funduszu oraz zarządzeń Prezesa Zarządu Funduszu,
 • monitorowanie i przygotowywanie raportów o stanie realizacji zaleceń Rady/Zarządu Funduszu,
 • prowadzenie zbioru i rejestru udzielanych pełnomocnictw,
 • nadzorowanie obiegu dokumentów oraz ich archiwizacja,
 • udział w tworzeniu i wdrażaniu procedur wewnętrznych Funduszu.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość formułowania myśli w formie pisemnej,
 • umiejętność szybkiego pisania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, dyskrecja,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dobrej atmosferze,
 • miejsce pracy – centrum Warszawy,
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i zdobycia wiedzy praktycznej,
 • możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych,
 • bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, karta FitProfit, pracowniczy program emerytalny).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 20 grudnia 2019 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.