Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:
eksperta
w Wydziale Zamówień w Departamencie Administracji i Zamówień

Główne zadania:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych BFG zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym pełnienie funkcji w komisjach przetargowych;
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • identyfikowanie ryzyk wynikających z niezgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, czynności podejmowanych w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych BFG
 • opracowywanie i aktualizacja planu zamówień BFG zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi;
 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności z zakresu zamówień publicznych;
 • przygotowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych raportów;
 • udzielanie bieżących konsultacji pracownikom w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych.

Oczekiwania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań po stronie zamawiającego stosującego ustawę Prawo zamówień publicznych poprzez pełnienie funkcji w komisji przetargowej;
 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • znajomość zasad działania zewnętrznych instytucji kontrolnych w zakresie zamówień publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu elektronicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych;
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy;
 • otwartość na zmiany i chęć do zajmowania się nowymi zagadnieniami.

Oferujemy:

 • dużą samodzielność w realizacji zadań;
 • możliwości rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach specjalistycznych;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 maja 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.