Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Eksperta
w Wydziale Oszacowań i Wsparcia
w Departamencie Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • przygotowywanie wycen instytucji finansowych i instrumentów finansowych na potrzeby oceny potencjalnych ścieżek restrukturyzacji;
 • przygotowywanie analizy sytuacji finansowej wybranych instytucji finansowych pod kątem spełnienia przesłanek zagrożenia upadłością;
 • udział w procesach przymusowej restrukturyzacji banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących przeprowadzania analiz finansowanych i wycen na potrzeby restrukturyzacji;
 • współpraca z bankami oraz doradcami w zakresie przygotowania możliwych scenariuszy restrukturyzacji.

Oczekiwania:

 • min. 2 letnie doświadczenie w firmach BIG4. Atutem będzie doświadczenie w audycie instytucji finansowych lub udziale w projektach realizowanych dla instytucji finansowych;
 • doświadczenie w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego, Doświadczenie w obszarze wycen podmiotów sektora finansowego będzie dodatkowym atutem;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie analizy poszczególnych ekspozycji i portfeli kredytowych instytucji finansowych;
 • znajomość rachunkowości instytucji finansowych MSSF i/lub UoR;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, sumienność, dokładność oraz umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego;
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej;
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym;
 • współpracę z doświadczonymi profesjonalistami z dziedziny przymusowej restrukturyzacji i finansów;
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji;
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych;
 • możliwość współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami regulacyjnymi w obszarze kształtowania stabilności finansowej;
 • dobrą atmosferę w pracy oraz atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • atrakcyjny pakiet socjalny, opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i atrakcyjny pakiet socjalny;
 • dogodną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie metra w centrum Warszawy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 maja 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.