Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Eksperta 

w Wydziale ds. Regulacji i Wspomagania
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji 

Główne zadania:

 • analizowanie i opiniowanie krajowych oraz europejskich projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu finansowego, w szczególności z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowania przymusowej restrukturyzacji
 • uczestnictwo w grupach roboczych dotyczących legislacji z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji (współpraca z Ministerstwem Finansów, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego – EBA, Komisją Europejską)
 • analiza sektora bankowego w kontekście regulacji związanych ze stabilnością finansową i planowaniem przymusowej restrukturyzacji, w szczególności dyrektywy BRR
 • wsparcie departamentu w zakresie prawnych aspektów planowania przymusowej restrukturyzacji, w tym opracowywania, aktualizacji i przeglądów planów przymusowej restrukturyzacji

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu finansów, bankowości, ekonomii
 • min. 5 letnie doświadczenie pracy w bankowości, instytucjach publicznych (w szczególności regulujących funkcjonowanie rynku finansowego) lub doradztwie
 • umiejętności w obszarze analizy i opiniowania projektów aktów prawnych
 • wiedza w zakresie funkcjonowania rynku finansowego  oraz regulacji nadzorczych (Prawo bankowe, BRRD, CRR/CRD, ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego w systemie finansowym oraz funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego (KNF, NBP, MF, BFG) będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę planowania przymusowej restrukturyzacji
 • unikalną szansę nabycia nowych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Czekamy na twoje CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 lipca 2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).