Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:
eksperta
w Wydziale ds. Przygotowania Przymusowej Restrukturyzacji
w Departamencie Przymusowej Restrukturyzacji

Posiadającego:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze bankowym, instytucjach finansowych lub w  firmach doradczych,
 • znajomość regulacji i mechanizmów w zakresie sektora finansowego, w tym w szczególności sektora bankowego, również z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów spółdzielczych,
 • doświadczenie w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego,
 • doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzania transakcji przejęć i połączeń podmiotów gospodarczych będzie dodatkowym atutem,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność  oraz umiejętność współpracy w zespole.

Główne zadania to udział w:

 • weryfikacji i opracowaniu strategii przymusowej restrukturyzacji dla podmiotów lub grup podmiotów sektora finansowego,
 • procesie analizy i wyboru instrumentu przymusowej restrukturyzacji,
 • przygotowaniu dokumentacji i realizacji obowiązków informacyjnych w procesie przymusowej restrukturyzacji,
 • opracowaniu regulacji i zasad stosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji.

Oferujemy:

 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji,
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej,
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych,
 • możliwość współpracy z międzynarodowymi instytucjami regulacyjnymi w obszarze kształtowania stabilności finansowej,
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego,
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 lipca 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.