Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

eksperta
w Wydziale Banków Komercyjnych
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • analizowanie struktury bilansu banków komercyjnych na potrzeby przymusowej restrukturyzacji
 • merytoryczna i jakościowa weryfikacja informacji otrzymanych od banków komercyjnych na potrzeby przymusowej restrukturyzacji od strony rachunkowej
 • tworzenie automatycznych narzędzi i raportów dot. danych sprawozdawczych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacji, w tym tworzenie scenariuszy umorzenia i konwersji zobowiązań (bail-in)
 • współpraca z bankami komercyjnymi w zakresie sprawozdawczości finansowej i nadzorczej
 • praca nad projektami IT dotyczącymi odpowiednich platform analitycznych (BI, Cognos)
 • opracowywanie i aktualizacja planów przymusowej restrukturyzacji
 • ocena wpływu wykonania planów naprawy na przymusową restrukturyzację

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (rachunkowość, bankowość, finanse, analiza danych)
 • 5 letnie doświadczenie w instytucjach publicznych, instytucjach finansowych lub doradztwie
  (mile widziane w obszarze sprawozdawczości finansowej lub nadzorczej, audytu, analizy danych)
 • wiedza z zakresu rachunkowości finansowej instytucji kredytowych
 • biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z obszernymi dokumentami i aplikacjami
 • praktyczna, bardzo dobra znajomość Excela
 • mile widziana znajomość aplikacji sprawozdawczych i platform analitycznych
 • zaangażowanie, sumienność, dokładność i metodyczne podejście do rozwiązywania problemów
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • unikalną szansę nabycia umiejętności i wiedzy praktycznej w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia), prywatną  opiekę medyczną i inne benefity

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 sierpnia 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.