Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

Eksperta w Wydziale Analiz Systemu Ubezpieczeń
w Departamencie Projektów Systemu Finansowego

Główne zadania:

 • prowadzenie prac analitycznych nad opracowaniem optymalnego modelu regulacji restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce, z uwzględnieniem prac nad projektem Dyrektywy IRRD
 • opracowywanie i rozwijanie metodyk analiz i oceny sytuacji sektora ubezpieczeń oraz poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • opracowanie i rozwijanie metodyk systemu wczesnego ostrzegania, identyfikacji podmiotów zagrożonych upadłością, a także sporządzania list obserwacyjnych
 • identyfikowanie i analizowanie zagrożeń mających kluczowe znaczenie dla stabilności sektora ubezpieczeniowego oraz wpływu działalności zakładów ubezpieczeń na czynniki rynkowe
 • analiza sytuacji finansowej oraz modelu biznesowego poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • monitorowanie zmian w krajowych i unijnych regulacjach prawnych oraz oczekiwaniach nadzorczych dotyczących sektora ubezpieczeniowego pod kątem potencjalnego wpływu na wyniki finansowe i profil ryzyka zakładów ubezpieczeń
 • udział w pracach europejskich grup roboczych

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku finanse, ekonomia, ekonometria, statystyka, matematyka, fizyka, informatyka
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych lub doradztwie (mile widziane w obszarze zarządzania ryzykiem, rachunkowości instytucji finansowych, audytu instytucji finansowych)
 • rozumienie funkcjonowania rynku finansowego i jego uwarunkowań makroekonomicznych
 • znajomość podstawowych krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących sektora ubezpieczeniowego (ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Solvency II, nowa dyrektywa IRRD)
 • umiejętność analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego
 • zdolność analitycznego i logicznego myślenia, poprawnego wnioskowania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność formułowania syntetycznych opinii w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • unikalną możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia), prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity
 • dogodną lokalizację biura w centrum miasta

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 stycznia 2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).