Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

 eksperta
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • analizowanie sytuacji finansowej banków komercyjnych na podstawie dostępnych raportów rocznych, sprawozdań finansowych i sprawozdawczości nadzorczej
 • opracowywanie i aktualizacja planów przymusowej restrukturyzacji dla krajowych i banków komercyjnych
 • przygotowywanie oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji
 • współpraca z bankami komercyjnymi, KNF oraz z zagranicznymi organami przymusowej restrukturyzacji m.in. Single Resolution Board
 • udział w projektach koncepcyjnych i projektach dot. przymusowej restrukturyzacji
 • ocena wpływu wykonania planów naprawy na przymusową restrukturyzację

Oczekiwania:

 • praktyczna wiedza z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji kredytowych, analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego
 • wiedza w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji nadzorczych
 • 3 letnie doświadczenie w instytucjach finansowych, publicznych lub doradztwie (mile widziane w obszarze audytu finansowego)
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości, finansów, bankowości
 • wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego i funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego to dodatkowy atut
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • biegła obsługa MS Office, w tym Excel)
 • zacięcie do rozwiązywania kompleksowych problemów
 • bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność i metodyczne podejście do rozwiązywania problemów
 • duża samodzielność w działaniu i umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 stycznia 2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.