Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.

Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydatów z doświadczeniem w zakresie audytu finansowego na stanowisko:

 Eksperta

w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • analizowanie sytuacji finansowej banków komercyjnych na podstawie dostępnych raportów rocznych, sprawozdań finansowych i sprawozdawczości nadzorczej
 • opracowywanie i aktualizacja planów przymusowej restrukturyzacji dla krajowych i transgranicznych banków komercyjnych
 • przygotowywanie oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji,
 • przygotowywanie scenariuszy umorzenia i konwersji instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań (bail-in)
 • praca nad wytycznymi dot. umorzenia i konwersji dla banków komercyjnych
 • współpraca z zagranicznymi organami przymusowej restrukturyzacji, udział i prowadzenie spotkań w ramach kolegiów przymusowej restrukturyzacji
 • ocena wpływu wykonania planów naprawy na przymusową restrukturyzację

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości, finansów lub bankowości
 • min. 3 letnie doświadczenie w firmie audytorsko-doradczej, instytucjach finansowych
 • lub publicznych w obszarze audytu finansowego
 • praktyczna wiedza z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji kredytowych
 • umiejętności w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • biegła obsługa komputera (w szczególności MS Office – Excel)
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
 • zacięcie do rozwiązywania kompleksowych problemów
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu
 • umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń:  pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia)
 • prywatną  opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany zachęcamy do  przesyłania  CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 października 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.