Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

poszukujemy:
Eksperta
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • uczestniczenie w corocznym procesie planowania przymusowej restrukturyzacji banków komercyjnych o znaczeniu systemowym oraz podmiotów krajowych wchodzących w skład transgranicznych grup bankowych,
 • opracowywanie i aktualizacja planów przymusowej restrukturyzacji oraz przygotowywanie oceny wykonalności,
 • analizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej banków i struktury bilansu banków komercyjnych, w szczególności struktury zobowiązań,
 • analiza pozycji kapitałowej, płynności finansowej oraz profilu ryzyka,
 • wyznaczenie minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji,
 • uczestniczenie w wyborze preferowanej strategii przymusowej restrukturyzacji i wybór preferowanego narzędzia przymusowej restrukturyzacji,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organami przymusowej restrukturyzacji i nadzoru (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) oraz udział i prowadzenie spotkań w ramach kolegiów przymusowej restrukturyzacji również na arenie międzynarodowej,
 • ścisła współpraca z bankami komercyjnymi i organizacja warsztatów,
 • ocena wpływu wykonania planów naprawy na przymusową restrukturyzację.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu finansów, bankowości, ekonomii, rachunkowości,
 • 5 letnie doświadczenie w instytucjach finansowych, instytucjach publicznych lub doradztwie (mile widziane w obszarze audytu instytucji finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym, księgowości, rachunkowości instytucji finansowych),
 • wiedza w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz regulacji nadzorczych (mile widziana znajomość dyrektywy BRR),
 • umiejętności w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • biegła obsługa komputera (w szczególności MS Office – Excel),
 • wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji,
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej,
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym,
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego,
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 lipca 2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).