Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

ekspert / specjalista ds. wycen instytucji finansowych
w Wydziale Oszacowań i Wsparcia
w Departamencie Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • przygotowywanie wycen instytucji finansowych i instrumentów finansowych na potrzeby oceny  ścieżek restrukturyzacji
 • przygotowywanie analizy sytuacji finansowej wybranych instytucji finansowych pod kątem spełnienia przesłanek zagrożenia upadłością
 • udział w procesach przymusowej restrukturyzacji banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących przeprowadzania analiz finansowanych    i wycen na potrzeby restrukturyzacji
 • współpraca z bankami oraz doradcami w zakresie przygotowania możliwych scenariuszy restrukturyzacji

Oczekiwania:

 • 2 letnie doświadczenie w firmach BIG4. Doświadczenie w audycie instytucji finansowych lub udział  w projektach realizowanych dla instytucji finansowych to dodatkowy atut
 • doświadczenie w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego, doświadczenie  w obszarze wycen podmiotów sektora finansowego to dodatkowy atut
 • mile widziane doświadczenie w zakresie analizy poszczególnych ekspozycji i portfeli kredytowych instytucji finansowych
 • znajomość rachunkowości instytucji finansowych MSSF i/lub UoR
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, oraz umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • współpracę z doświadczonymi profesjonalistami z dziedziny przymusowej restrukturyzacji i finansów
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych
 • możliwość współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami regulacyjnymi w obszarze kształtowania stabilności finansowej
 • bardzo dobrze skomunikowane biuro w centrum Warszawy
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia), dofinansowanie do kart sportowych, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 lipca 2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.