Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.

Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydatów z doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa IT na stanowisko:
eksperta ds. bezpieczeństwa IT
w Departamencie Bezpieczeństwa

Główne zadania:

 • nadzór nad bezpieczeństwem teleinformatycznym
 • monitorowanie/obsługa/raportowanie zdarzeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji
 • monitorowanie i identyfikacja podatności systemu informatycznego
 • prowadzenie podstawowych testów bezpieczeństwa, analiz zagrożeń i analiz ryzyka dla istniejących/wdrażanych rozwiązań
 • rozwijanie i obsługa systemów monitorujących bezpieczeństwo
 • tworzenie i opiniowanie procedur/regulacji wewnętrznych
 • udział w przygotowywaniu i realizacji audytów bezpieczeństwa
 • udział w zarządzaniu planem ciągłości działania

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne
 • praktyczna znajomość zagrożeń sieciowych i doświadczenie w zakresie zarządzania oraz konfiguracji narzędzi i technologii bezpieczeństwa IT
 • praktyczna znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania min. 4 z wymienionych systemów bezpieczeństwa: NG Firewall, SIEM, DLP, MDM, EDR, NDR, AV, AntiSpam, PAM
 • praktyczna znajomość modelu TCP/IP oraz protokołów i usług sieciowych, w tym wirtualnych sieci prywatnych  i zagadnień związanych z kryptografią
 • doświadczenie w zakresie projektowania, utrzymania i weryfikacji efektywności mechanizmów kontrolnych w obszarze bezpieczeństwa IT
 • umiejętność analizy logów zdarzeń bezpieczeństwa, agregowania informacji z wielu źródeł, sporządzania analiz, raportów, dokumentacji
 • znajomość standardów i procedur dot. bezpieczeństwa informacji i IT, w tym norm ISO serii 27000, rekomendacji KNF dot. obszaru IT i chęć rozwijania tej wiedzy
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, kompleksowego wykorzystania wiedzy, organizacji pracy własnej, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia testów penetracyjnych i certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności w obszarze bezpieczeństwa IT będą dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • szansę nabycia nowych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity
 • dogodną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie metra w centrum Warszawy

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 października 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.