Uprzejmie wyjaśniamy, że zamieszczone na stronie Funduszu a skierowane do banków materiały pomocnicze mają jedynie charakter informacyjny, gdyż Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest upoważniony do dokonywania wiążącej wykładni prawa.

Dane kontaktowe

Karol Jagiełło
Dyrektor Departamentu Informatyki
tel. 22 583 09 53

Urszula Pachocka
Dyrektor Departamentu Gwarantowania Depozytów
tel. 22 583 09 54

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych