Bankowy Fundusz Gwarancyjny realizując ustawowe zadania w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych korzystających z jego pomocy lub wsparcia:

  • kontroluje prawidłowość wykorzystania udzielonej pomocy lub wsparcia,
  • kontroluje realizację programu postępowania naprawczego,
  • monitoruje sytuację ekonomiczno-finansową i system zarządzania kasą,

z punktu widzenia możliwości zwrotu pomocy lub wsparcia, a także bezpieczeństwa środków gwarantowanych.

Niezależnie od uprawnień w zakresie kontroli, Bankowy Fundusz Gwarancyjny może pełnić funkcje kuratora nadzorującego wykonanie programu postępowania naprawczego w stosunku do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Fundusz zostaje ustanowiony kuratorem w tych podmiotach na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.