Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

kandydatów do zespołów realizujących zadania
w obszarze przymusowej restrukturyzacji zakładów ubezpieczeń

Twoje zadania będą polegały na:

 • monitorowaniu ogólnej sytuacji makroekonomicznej i analizowaniu jej wpływu na sytuację sektora ubezpieczeniowego;
 • identyfikowaniu i analizowaniu zagrożeń mających kluczowe znaczenie dla stabilności sektora ubezpieczeniowego oraz wpływu działalności zakładów ubezpieczeń na czynniki rynkowe;
 • tworzenie narzędzi służących do bieżącego monitorowania ryzyk w działalności ubezpieczeniowej/reasekuracyjnej;
 • projektowanie i przeprowadzanie badań w zakresie monitorowania ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń/reasekuracji oraz metod jego ograniczania;
 • opracowywanie raportów o działalności zakładów ubezpieczeń/reasekuracji;
 • analiza sytuacji finansowej oraz modelu biznesowego poszczególnych zakładów ubezpieczeń/ reasekuracji
 • monitorowaniu zmian w krajowych i unijnych regulacjach prawnych dotyczących sektora ubezpieczeniowego pod kątem potencjalnego wpływu na wyniki finansowe i profil ryzyka zakładów ubezpieczeń;
 • udział w pracach europejskich grup roboczych.

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku finanse, ekonomia, ekonometria, statystyka, matematyka, fizyka;
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych lub doradztwie (mile widziane w obszarze zarządzania ryzykiem, rachunkowości instytucji finansowych, audytu instytucji finansowych);
 • wiedza w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i jego uwarunkowań makroekonomicznych;
 • znajomość podstawowych krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących sektora ubezpieczeniowego (ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Solvency II, nowa dyrektywa IRRD);
 • umiejętności w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego;
 • zdolność analitycznego i logicznego myślenia, poprawne wnioskowanie i rozwiązywanie problemów,
 • umiejętność formułowania syntetycznych opinii w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej;
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity;
 • dogodną lokalizację biura w centrum miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 31 lipca 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).