Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 27 października 2021 r. podpisał umowę sprzedaży 100 proc. akcji Banku Nowego BFG S.A. Pakiet większościowy (72 proc.) objął Wielkopolski Bank Spółdzielczy, działający pod nazwą neoBANK, a pozostałe akcje nabyły inne podmioty.

W związku z transakcją klienci Banku Nowego BFG S.A. nie muszą podejmować żadnych działań, a o kolejnych krokach związanych z przejęciem będzie informować ich neoBANK.

Bank Nowy BFG S.A. to instytucja pomostowa, do której przeniesiono wydzieloną część poddanego  w dniu 17 stycznia 2020 r. przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS). Wraz ze sprzedażą Banku Nowego BFG S.A. zakończony został proces przymusowej restrukturyzacji PBS.