Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 1 (78) 2020, s. 6-8
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji
A word from the Editor
tekst
Problemy i poglądy
nr 1 (78) 2020, s. 9-22
Marek Ratajczak
Państwo a finansjalizacja
(The state and financialisation)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (78) 2020, s. 23-52
Agnieszka Ertman, Magdalena Kuźma
Źródło pochodzenia kapitału większościowego jako determinanta zróżnicowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w bankach
(Ownership structure as a corporate governance mechanism in Polish banking)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (78) 2020, s. 53-69
Magdalena Graca
Konsekwencje wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finansowych dla polskiego sektora bankowego i budżetu państwa
(The consequences of introducing tax on certain financial
institutions for the Polish banking sector and for the state budget)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (78) 2020, s. 70-87
Marcin Borsuk,
Jakub Markiewicz
Specyficzne czynniki ryzyka kredytowego
w bankach spółdzielczych i komercyjnych
(Specific credit risk determinants in cooperative
and commercial banks)
abstrakt
pełny tekst
Miscellanea
nr 1 (78) 2020, s. 88-98
Ewa Kulińska-Sadłocha
Kluczowe problemy sektora finansowego w debatach
na X Kongresie Ekonomistów Polskich
(Key problems of the financial sector in the debates of the 10th Congress of Polish Economists)
pełny tekst
nr 1 (78) 2020, s. 99-134 Opinie ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących wdrożenia Basel III
(Expert opinions of the European Financial Congress in the European Commission’s consultations on the implementation of Basel III)
pełny tekst
Recenzje 
nr 1 (78) 2020, s. 135-138
Beata Świecka
Recenzja książki dr Moniki Klimontowicz pt. Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce – ujęcie modelowe
(Dr Monika Klimontowicz, “Innovation of Commercial Banks in Poland: a Model Aproach” – a review)
pełny tekst