Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantujący depozyty w bankach i SKOK-ach w Polsce, podpisał w dniu 8 września 2022 r. porozumienie o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem: Funduszem Gwarantowania Depozytów (DGF, Фонд гарантування вкладів).

Porozumienie w siedzibie BFG w Warszawie podpisali prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski oraz Dyrektor Zarządzająca DGF Swietłana Rekrut.

 „Podpisane porozumienie usystematyzuje ramy dwustronnej współpracy między naszymi Funduszami, w tym wsparcia, jakie BFG w tym szczególnym czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę oferuje naszym ukraińskim partnerom” – powiedział Prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100.000 euro w złotych. W przypadku ukraińskiego Funduszu Gwarantowania Depozytów limit wynosi 200.000 hrywien. Więcej informacji o obu instytucjach można znaleźć na stronach internetowych: https://www.bfg.pl/https://www.fg.gov.ua/en