INFORMACJA
w sprawie publikacji na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego taksonomii XBRL w wersji 3.2

Na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego  (EUNB) została opublikowana zaktualizowana taksonomia XBRL przygotowana na potrzeby realizacji przez Podmioty obowiązków sprawozdawczych, w tym przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji w zakresie wymogu MREL oraz informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.

Aplikacja weryfikująca przekazywane do BFG pliki XBRL została zaktualizowana i jest gotowa do weryfikacji danych sprawozdawczych przesyłanych zgodnie z taksonomią 3.2.

Taksonomia XBRL w wersji 3.2 oraz informacja o datach, od których ona obowiązuje, jest dostępna na stronie internetowej EUNB: https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.2.