BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2019 roku, napisanych w języku polskim.

KONKURSCzytaj dalej….

Komunikat nr 68 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 9 września 2019 r.
Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Banku Spółdzielczego w Grębowie były prowadzone w placówkach Santander Bank Polska S.A. w okresie od 22 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r.

Po tym terminie, do końca roku, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji

Informacja dla deponentów BS w Grębowie – wypłaty środków gwarantowanych prowadzi bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….

STARSZE>>