Z głębokim żalem informujemy, że 26 marca 2021 r. zmarł nasz Kolega, Przyjaciel i Współpracownik

ś.p. Henryk Krasuski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w BFG.
Zapamiętamy Go jako niezwykle dobrego i ciepłego człowieka,
a także jako profesjonalistę, poważnego i odpowiedzialnego
w podejściu do codziennych obowiązków.

Łączymy się w bólu z Najbliższymi Henryka.

Odpoczywaj w pokoju, Henryku.

Do dyspozycji wszystkich została przygotowana elektroniczna Księga Kondolencji ksiegakondolencyjna@bfg.pl

KomunikatCzytaj dalej….

W dniu 17 lutego 2021 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych

Wysokość łącznych kwot składek na 2021 r.Czytaj dalej….

STARSZE>>