Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2022.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

17 maja 2023 r. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski został wybrany na Wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionalnego (Europe Regional Committee, ERC) Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (Interantional Association of Deposit Insurers, IADI) na 3-letnią kadencję.

Piotr Tomaszewski jest także członkiem Rady Wykonawczej IADI (Executive Council, EXCO), a jego trzyletnia kadencja rozpoczęła się 8 grudnia 2020 r.

Europejski

Prezes BFG Wiceprzewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionalnego IADICzytaj dalej….

STARSZE>>