Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.
Poszukujemy:
Kierownika Wydziału
w Departamencie Informatyki
 Główne zadania:

nadzór nad infrastrukturą IT oraz jej utrzymanie poprzez zapewnienie dostępności i ciągłości pracy systemów;
nadzór nad konfiguracją, rekonfiguracją komputerów i urządzeń (projektory, telefony

Kierownik Wydziału w Departamencie InformatykiCzytaj dalej….

Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z późn. zm.) („ustawa o BFG”), Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu („Fundusz”) przysługuje prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1 ustawy

Określenie listy podmiotów, wobec których Fundusz nie będzie realizował uprawnienia, o którym mowa w art. 330 ust. 1Czytaj dalej….

STARSZE>>