W dniu 17 lutego 2021 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych

Wysokość łącznych kwot składek na 2021 r.Czytaj dalej….

W dniach 4 i 10 lutego 2021 r. odbyły się, zorganizowane ze współudziałem ZBP, wideokonferencje Funduszu, odpowiednio z bankami komercyjnymi i bankami spółdzielczymi, których celem było zapoznanie sektora bankowego z projektowanymi zasadami określania wymogu MREL na podstawie tzw. Pakietu Bankowego (BRRD2/CRD V/CRR2).

Podczas spotkań zostały przedstawione prezentacje obrazujące preferowane przez Fundusz podejście, którego ostateczny kształt zależy

Projektowane zasady określania wymogu MREL w 2021 r.Czytaj dalej….

STARSZE>>