Bezpieczny Bank nr 2 (79) 2020, s. 25-30
https://doi.org/10.26354/bb.2.2.79.2020

Łukasz Hardt
ORCID: 0000-0001-6542-5833
lhardt@wne.uw.edu.pl
Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, MPC member

Should Polish monetary policy go long?

Czy polska polityka pieniężna powinna kontrolować długoterminowe stopy procentowe?

Abstract:

This essay discusses the optimal shape of monetary policy in Poland as the Polish economy faces the COVID-19 pandemic. It starts by discussing possible scenarios for GDP and inflation dynamics in 2020, and next it focuses on monetary policy. It reviews recent moves as taken by the Monetary Policy Council in March and April 2020, and then analyses the possibility of monetary policy in Poland going long by allowing interest rates on long-term repo operations to be lower than the reference rate. In doing so it uses, among others, the idea of reversal interest rate. Although this paper generally supports the idea of Polish monetary policy going long, it also underlines some potential risks of implementing non-standard instruments of monetary policy.

Key words: COVID-19 pandemic, monetary policy, repo operations, reversal interest rate, yield curve control strategy

Streszczenie:

Esej traktuje o optymalizacji polityki pieniężnej w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Początkowo rozważane są możliwe warianty wzrostu PKB i inflacji w 2020 r., a następnie skoncentrowano się na polityce pieniężnej. W szczególności omówiono decyzje Rady Polityki Pieniężnej z marca i kwietnia 2020 r., a następnie przeanalizowano możliwości wydłużenia horyzontu tej  polityki, w szczególności dzięki utrzymywaniu stóp procentowych długoterminowych operacji repo na niższym poziomie niż stopa referencyjna. W tekście wykorzystano koncepcję reversal interest rate. Mimo, że generalnie Autor  popiera  wydłużanie horyzontu polskiej polityki pieniężnej, to akcentuje ryzyka związane z wdrażaniem niestandardowych instrumentów tej polityki.

Słowa kluczowe: Pandemia COVID-19, polityka pieniężna, operacje repo, reversal interest rate, strategia kontroli krzywej dochodowości

References:

Brunnermeier M., Koby Y. ,‘The Reversal Interest Rate’, NBER Working Paper Series, 2018, no 25406.
Reis R., ‘Central Banks Going Long’, CESifo Working Papers, 2018, no 6998.
Szafranek K., ‘Flattening of the New Keynesian Phillips Curve: Evidence for an Emerging, Small Open Economy’, Economic Modelling, 2017, vol. 63, 334-348.
Yellen J., ‘The Economic Outlook and the Conduct of Monetary Policy’, Speech at the Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford University, Stanford, California, on January 19, 2017.
Yellen J., ‘Comments on Monetary Policy at the Effective Lower Bound’, Brookings Papers on Economic Activity, Sept. 13-14/2018.

All data from 26.05.2020