Bezpieczny Bank nr 1 (50) 2013

Spis treści
Autor Tytuł / Tekst Strona
Jan K. Solarz Od Redakcji (pdf) 5
Problemy i poglądy
Ewa Nastarowicz Wierzytelności bankowe w funduszach sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim (pdf) 7
Piotr Frątczak Definicja depozytu w świetle opinii Trybunału EFTA oraz orzeczenia Sądu Najwyższego Islandii w sprawie Aresbank S.A. przeciwko NBI hf., Fjármálaeftirlitid i rządowi Islandii (pdf) 29
Waldemar Aspadarec Transparentność funduszy hedgingowych a ryzyko systemowe (pdf) 54
Krzysztof Broda Nadzorcza perspektywa zarządzania ryzykiem (pdf) 77
Zygmunt Kukuła Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych (pdf) 92
Zbigniew Krysiak Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym (pdf) 112
Miscellanea
Oktawiusz Szubart Informacja na temat zasad gwarantowania depozytów w systemie jordańskim (pdf) 130
Recenzje
Mirosława Capiga Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym (pdf) 138
Wiesław Rehan Piotr Masiukiewicz, Ryzyko dużych banków – perspektywa Polski (pdf) 143