Bezpieczny Bank nr 4 (53) 2013

Spis treści
Autor Tytuł / Tekst Strona
Ryszard Kokoszczyński Od Redakcji 5
Marek Belka Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej (pdf) 7
Jacek Łaszek Rozwój i finansowanie sektora nieruchomości w Polsce (pdf) 19
Jacek Łaszek Nieruchomości a sektor finansowy w Polsce (pdf) 52
Hanna Augustyniak, Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski, Marta Widłak Polityka mieszkaniowa i otoczenie regulacyjne sektora mieszkaniowego (pdf) 100
Marta Widłak i inni Analiza sektora nieruchomości w Polsce – monitoring cen (pdf) 124
Jacek Łaszek i inni Podejście modelowe do rynku nieruchomości (pdf) 204
Hanna Augustyniak, Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski Bank, inwestor, konsument i deweloper na rynku. Pomiar napięć. Model równowag cząstkowych (pdf) 269
Bibliografia (pdf)   286