Bezpieczny Bank nr 1 (54) 2014

Spis treści
Autor Tytuł / Tekst Strona
Jan Krzysztof Solarz Od Redakcji 5
Beata Zdanowicz Amerykański sposób restrukturyzacji banków – doświadczenia Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) (pdf) 7
Jolanta Zombirt Likwidacja irlandzkiego IBRC a swoboda działania państw członkowskich strefy euro w ramach polityki pieniężnej (pdf) 32
Jolanta Zombirt Royal Bank of Scotland – pomoc państwa. Studium przypadku (pdf) 54
Zbigniew Krysiak, 
Urszula Krysiak
Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce (pdf) 75
Paweł Smaga Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część II (propozycja konstrukcji) (pdf) 99
Agata Głogowska-Mikołajczyk Kierunki zmian w architekturze nadzoru finansowego ze szczebla UE powstałej po kryzysie finansowym z 2007 roku (pdf) 123
Miscellanea
Romuald Szymczak, Jakub Kerlin Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie hiszpańskim (pdf) 157
Paweł Sebastian Bafia, Tomasz Knepka Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. Prawo Rynku Finansowego (pdf) 167