Bezpieczny Bank nr 1 (54) 2014

Spis treści

Jan Krzysztof Solarz Od Redakcji 5
Beata Zdanowicz Amerykański sposób restrukturyzacji banków – doświadczenia Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 7
Jolanta Zombirt Likwidacja irlandzkiego IBRC a swoboda działania państw członkowskich strefy euro w ramach polityki pieniężnej 32
Jolanta Zombirt Royal Bank of Scotland – pomoc państwa. Studium przypadku 54
Zbigniew Krysiak, 
Urszula Krysiak
Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce 75
Paweł Smaga Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część II (propozycja konstrukcji) 99
Agata Głogowska-Mikołajczyk Kierunki zmian w architekturze nadzoru finansowego ze szczebla UE powstałej po kryzysie finansowym z 2007 roku 123
Miscellanea
Romuald Szymczak, Jakub Kerlin Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie hiszpańskim 157
Paweł Sebastian Bafia, Tomasz Knepka Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. Prawo Rynku Finansowego 167