Bezpieczny Bank nr 4 (78) 2018, s. 7-26
DOI: 10.26354/bb.1.4.73.2018

Leszek Pawłowicz, Marta Penczar

prof. Leszek Pawłowicz – Department of Banking and Finance, Faculty of Management, University of Gdańsk; Coordinator of the European Financial Congress. ORCID: 0000-0003-2580-6708
Marta Penczar –  Department of Banking and Finance, Faculty of Management, University of Gdańsk; Gdansk Institute for Market Economics. ORCID: 0000-0002-3564-1460

JEL codes:  G17, G18, E17, E20

Macroeconomic Challenges and Forecasts for Poland (Expert Opinion of the European Financial Congress)

Abstract:
Rapid economic developments combined with the considerable volatility of financial markets and the growing importance of non-quantifiable behavioural factors all suggest that expert knowledge should be leveraged to a greater extent in macroeconomic forecasts.

The purpose of this article is to present the results of the second edition of the “Macroeconomic Challenges and Forecasts for Poland” project. The survey was conducted in December 2018. The article presents a consensus forecast by EFC experts. In addition to traditional macroeconomic
forecasts for Poland, it also lists threats to sustainable economic development and financial system stability together with subjective estimates of their probabilities. Using the knowledge and competence of EFC experts, recommendations concerning economic policy measures have been
formulated with the aim of mitigating the future impact of the threats identified.

Key words:
Macroeconomic challenges, macroeconomic forecasts, financial stability

Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski (ekspertyza Europejskiego Kongresu Finansowego)

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie wyników II edycji projektu pt. Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2018 roku. W artykule zaprezentowany został konsensus prognostyczny ekspertów EKF. Obok klasycznych prognoz makroekonomicznych dla Polski zawiera zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego wraz z szacunkami subiektywnego prawdopodobieństwa realizacji. Wykorzystując wiedzę i kompetencje ekspertów EKF sformułowane zostały rekomendowane działania dla polityki gospodarczej, ukierunkowane na osłabienie oddziaływania zidentyfikowanych zagrożeń w przyszłości.

Słowa kluczowe:
Makroekonomiczne prognozy, makroekonomiczne wyzwania, stabilność finansowa

Pełny tekst artykułu w pdf: