Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2020 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku ze złożonymi rezygnacjami odwołała z dniem 10 marca 2020 r. Pana Mirosława Panka ze stanowiska Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Pana Krzysztofa Brodę ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jednocześnie Rada BFG powołała Pana Piotra Tomaszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zastępcą Prezesa Zarządu BFG został Pan Sławomir Stawczyk.

Piotr Tomaszewski jest związany z bankowością od 1992 r. Początkowo pracował w Banku Ochrony Środowiska, a od 1999 r. związał się z BZ WBK (później Santander Bank Polska), gdzie pełnił funkcje dyrektorskie. W 2017 r. został Dyrektorem Santander Biura Maklerskiego, a od 2016 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Santander TFI. W 2019 r. dołączył do Rady Izby Domów Maklerskich.
Ukończył studia w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.