Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia (w siedzibie Funduszu przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 w Warszawie) obsługa interesantów związana z gwarantowaniem depozytów, w tym przyjmowanie wniosków o wypłatę środków gwarantowanych.
Wnioski o wypłatę środków gwarantowanych można składać drogą korespondencyjną, zgodnie z zasadami opisanymi w komunikatach właściwych dla poszczególnych podmiotów, w przypadku których nastąpiło spełnienie warunku gwarancji (trwające wypłaty).
W sprawach związanych z gwarantowaniem depozytów Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela informacji pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 569 341, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00.