Zapytanie o informację cenową – RFI
Rozbudowa serwerów BLADE na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca się z zapytaniem o szacunkowe koszty rozbudowy/dostawy serwerów BLADE.

Opis planowanego zadania znajduje się w załączonych dokumentach.

Odpowiedź prosimy złożyć na Formularzu odpowiedzi do Zapytania oraz przesłać na adres mailowy: ofertydi@bfg.pl w terminie do dnia 22 maja 2020. BFG nie ponosi kosztów przygotowania odpowiedź na niniejsze zapytanie.

Prośbę o wyjaśnienie treści zapytania prosimy kierować na adres e-mail: ofertydi@bfg.pl. BFG zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres niniejszego zapytania.

Osobami kontaktowymi w sprawie są:

Pan Kamil Figurski – e-mail: Kamil.Figurski@bfg.pl, telefon: +48 225830568

Pan Rafał Radzki – e-mail: Rafal.Radzki@bfg.pl, telefon: +48 225830561