W dniu 27 lutego 2023 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

  • w sprawie niepobierania składek na fundusz gwarancyjny banków za 2023 r.,
  • w sprawie określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2023 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
  • w sprawie określenia łącznej kwoty składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2023 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
  • w sprawie określenia łącznej kwoty składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na 2023 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty.

W związku ze spełnieniem przesłanki określonej w art. 294 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2253), Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postanowiła o niepobieraniu składki na fundusz gwarancyjny banków w 2023 r.

Zasady wyznaczania i wnoszenia składek opisane są w zakładce Składki.