W dniu 20 lutego 2019 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

  • określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
  • określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
  • określenia łącznej kwoty składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
  • określenia łącznej kwoty składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty.


Zasady wyznaczania i wnoszenia składek opisane są w zakładce Składki.