Podmioty objęte systemem gwarantowania prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na niniejszej stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w zakładce Dla instytucji finansowych – odpowiednio System wyliczania w bankach lub System wyliczania w kasach) wyjaśnieniami dotyczącymi wykazywania w systemach wyliczania dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234) .