Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na niniejszej stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w zakładce Dla instytucji finansowych –System wyliczania w kasach) wyjaśnieniami dotyczącymi wykazywania w systemach wyliczania rachunków powierniczych, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843).