W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 1194/DPR/2017  w sprawie możliwości udzielenia wsparcia w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Zielonej Górze (Lubuska SKOK) Bankowi Spółdzielczemu we Wschowie.

W dniu 2 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu Lubuskiej SKOK przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.