Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w 2023 r., określona w Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych wartość referencyjna, służąca do identyfikacji funkcji krytycznej dla krajowych banków komercyjnych i spółdzielczych polegającej na przyjmowaniu depozytów jednostek samorządu terytorialnego (jst), nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie 80 mln zł.