Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

starszego specjalisty w Wydziale Kontroli Danych
w Departamencie Gwarantowania Depozytów

Główne zadania:

 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości danych zawartych w systemach wyliczania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz raportów i monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • analizowanie i opiniowanie krajowych oraz międzynarodowych projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu finansowego;
 • opiniowanie oraz projektowanie regulacji i procedur wewnętrznych;
 • współpraca z bankami i kasami, organami krajowymi i zagranicznymi w sprawach związanych z gwarantowaniem depozytów i nadzorem nad instytucjami rynku finansowego;
 • udział w procesie wypłaty środków gwarantowanych w tym obsługa deponentów.

Oczekiwania:

 • kilkuletnie doświadczenie pracy w bankowości / instytucjach publicznych (w szczególności regulujących funkcjonowanie rynku finansowego), w tym w zakresie audytu lub doradztwa prawnego;
 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, prawa, finansów;
 • praktyczna wiedza w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora bankowego i kodeksu spółek handlowych;
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, zdolność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz formułowania opinii w mowie i piśmie;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • czynne prawo jazdy kat. B (związane z użytkowaniem samochodu służbowego w czasie kontroli danych w siedzibach banków i SKOK).

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia);
 • prywatną  opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego i CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 31 marca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.