Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

 starszego specjalisty
w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania

 Twoje zadania będą polegały na:

 • analizowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora bankowego i poszczególnych banków;
 • monitorowaniu ogólnej sytuacji makroekonomicznej i analizowaniu jej wpływu na sytuację sektora bankowego;
 • identyfikowaniu i analizowaniu zagrożeń mających kluczowe znaczenie dla stabilności sektora bankowego;
 • monitorowaniu zmian w krajowych i unijnych regulacjach prawnych dotyczących sektora bankowego pod kątem potencjalnego wpływu na wyniki finansowe i profil ryzyka banków.

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, bankowość, rachunkowość);
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych lub doradztwie (mile widziane w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, rachunkowości instytucji finansowych, audytu instytucji finansowych);
 • wiedza w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i jego uwarunkowań makroekonomicznych;
 • znajomość podstawowych krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących sektora bankowego (Prawo bankowe, CRD, CRR);
 • umiejętności w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej;
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity;
 • dogodną lokalizację biura w centrum miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 stycznia 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).