Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

specjalisty
w Wydziale Budżetowania i Rozliczeń Transakcji
w Departamencie Rachunkowości

Główne zadania:

 • opracowywanie projektów rocznych planów finansowych Funduszu (we współpracy z komórkami organizacyjnymi Funduszu)
 • przeprowadzanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z rocznym planem finansowym Funduszu zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Funduszu
 • monitorowanie realizacji rocznego planu finansowego i sporządzanie okresowych informacji z jego realizacji
 • przygotowywanie, agregacja i uzgadnianie danych finansowych
 • przygotowywanie prognoz, analiz i raportów finansowych
 • sporządzanie projektu sprawozdania z działalności w zakresie gospodarki finansowej Funduszu
 • opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur z zakresu gospodarki finansowej, budżetowania

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów lub bankowości
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale finansów/controllingu/rachunkowości
 • dobra znajomość przepisów i zasad rachunkowości
 • bardzo dobre umiejętności analityczne
 • biegła obsługa komputera (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • profesjonalizm, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i dokładność w realizacji powierzonych zadań

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 24 czerwca  2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.