Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada  za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

 specjalisty

w Wydziale Budżetowania i Rozliczeń Transakcji

 w Departamencie Rachunkowości

Główne zadania:

 • rozliczanie transakcji zawartych na papierach wartościowych
 • zgłaszanie transakcji buy-sell-back, sell-buy back, repo i reverse repo do repozytorium transakcji w KDPW SFTR
 • monitorowanie i zarządzanie płynnością w ramach transakcji na papierach wartościowych
 • wycena portfela papierów wartościowych
 • wykonywanie zadań związanych z przeniesieniem praw majątkowych, stanowiących zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty na rzecz Funduszu
 • monitorowanie zabezpieczenia realizacji zobowiązań do zapłaty, w tym wyodrębnienia środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty i stopnia pokrycia tymi środkami zobowiązań do zapłaty
 • prowadzenie rejestru transakcji na papierach wartościowych
 • przygotowywanie, agregacja i uzgadnianie danych finansowych
 • przygotowywanie prognoz, analiz i raportów finansowych
 • sporządzanie projektu sprawozdania z działalności w zakresie gospodarki finansowej Funduszu
 • opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur departamentu z zakresu gospodarki finansowej budżetowania i rozliczania transakcji

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów lub bankowości
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale finansów/controllingu/rachunkowości
 • doświadczenie w obszarze rozliczania transakcji i wyceny portfela papierów wartościowych to dodatkowy atut
 • dobra znajomość przepisów i zasad rachunkowości
 • bardzo dobre umiejętności analityczne
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • profesjonalizm, dyspozycyjność, zaangażowanie i samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bardzo dobrze skomunikowane biuro w centrum Warszawy
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 16 czerwca 2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.