Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

specjalisty
w obszarze banków spółdzielczych i SKOK-ów
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • analizowanie sytuacji finansowej banków spółdzielczych na podstawie dostępnych raportów rocznych, sprawozdań finansowych i sprawozdawczości nadzorczej
 • opracowywanie przeglądów i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji dla banków spółdzielczych
 • przygotowywanie oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji dla banków spółdzielczych
 • prowadzenie rejestrów, analiz i tworzenie raportów na potrzeby departamentu
 • przygotowywanie korespondencji związanej z przeglądami i aktualizacjami planów przymusowej restrukturyzacji
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z planowaniem przymusowej restrukturyzacji

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu bankowości i finansów)
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w instytucjach finansowych
 • umiejętności w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office w szczególności Excel, w tym VBA mile widziane)
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przygotowywania planów przymusowej restrukturyzacji
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity

Otwartych na zmiany i rozwój zapraszamy do przesyłania CV:
rekrutacja@bfg.pl do 31 lipca 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.